پارسیان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

پارسیان به فارس‌های ایران گفته می‌شود و کاربردهای زیر هم دارد.

اقوامویرایش

تقسیمات کشوریویرایش

مکانهاویرایش

سایرویرایش