پاسخ پله به پاسخ حالت‌صفر یک سامانه به ورودی پلهٔ واحد گفته می‌شود. در صورتی که پاسخ ضربهٔ یک سامانهٔ خطی تغییرناپذیر با زمان را بدانیم، می‌توان پاسخ پله را با انتگرال‌گیری از پاسخ ضربه بین ۰ تا t محاسبه نمود.[۱]

پاسخ ضربهٔ رایج یک سامانهٔ مرتبهٔ دوم.

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • Kumar, K.S.S. (2009). Electric Circuits and Networks (به انگلیسی). Dorling Kindersley. Retrieved 2015-04-16.