پاسخ پله به پاسخ حالت‌صفر یک سامانه به ورودی پلهٔ واحد گفته می‌شود. در صورتی که پاسخ ضربهٔ یک سامانهٔ خطی تغییرناپذیر با زمان را بدانیم، می‌توان پاسخ پله را با انتگرال‌گیری از پاسخ ضربه بین ۰ تا t محاسبه نمود.[۱]

پاسخ ضربهٔ رایج یک سامانهٔ مرتبهٔ دوم.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • Kumar, K.S.S. (2009). Electric Circuits and Networks. Dorling Kindersley. ISBN 978-81-317-1390-7. Retrieved 2015-04-16.