پاسکال

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

واژه پاسکال در معانی زیر کاربرد دارد:

واژه ویرایش

واژه پاسکال از ریشه لاتین paschalis به معنی «زاده شدن» گرفته شده است.