پاپفی پس‌سرمسی

پاپفی پس‌سرمسی (نام علمی: Eriocnemis luciani sappiropygia) یک زیرگونه از مگس‌مرغ‌ها است که در کوه‌های آند در پرو در لبه‌های جنگلی نمناک کوهستانی بین ارتفاع ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ متر یافت می‌شود. معمولاً زیرگونه‌ای از پاپفی زیردم یاقوتی، Eriocnemis luciani در نظر گرفته می‌شود.

پاپفی پس‌سرمسی
وضعیت حفاظت
رده‌بندی علمی e
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بادخورک‌سانان
تیره: مگس‌مرغان
سرده: پاپفی‌های گوهرین
گونه: E. luciani
زیرگونه: E. l. sapphiropygia
نام سه‌بخشی
Eriocnemis luciani sapphiropygia
مترادف

Eriocnemis sapphiropygia

منابع ویرایش

  1. BirdLife International (2016). "Eriocnemis sapphiropygia". The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. 2016: e.T61162365A95165142. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T61162365A95165142.en. Retrieved 14 January 2018.