پاپ کلمنس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پاپ کلمنت ممکن است به یکی از ۱۴ پاپ زیر اشاره نماید: