پاک‌باخته

(تغییرمسیر از پاکباخته)

پاک‌باخته به یکی از این موارد اشاره دارد: