پایاب یا گُدار بخشی از رود یا هر ساختار آبی ست که کمترین گودی را داشته باشد. این بخش می‌تواند شانه‌های دو سوی رود یا بخشی از رود که به واسطه برآمدگی یا پهن شدن آب گودی کمی پیدا می‌کند را دربرگیرد. معمولاً پایاب‌ها در رودپیچ‌ها بیشتر دیده می‌شوند، همچنین در بخش‌های پایین دستی رود که آب فضای زیادی برای پهن شدن بر روی زمین پیدا می‌کند. معمولاً پایاب‌ها زمینه مساعدی را برای انباشت بخشی از آبرُفت‌های رود فراهم می‌کنند.[۱]

پایاب رود اُنگا

منابع ویرایش

  1. TERMINOLOGY AND DEFINITIONS ASSOCIATED WITH REVEGETATION (S.M. Lambert, 1994; revised/updated M.E. Stannard, 2005