پایانه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پایانه یا ترمینال فضایی برای سوار و پیاده کردن مسافران اتوبوس های شهری و بین شهری است.

پایانه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش