پایتخت‌های تاریخی مصر

پایتخت کنونی کشور مصر شهر قاهره (cairo) است. ولی در طول تاریخ مصر پایتختهای گوناگونی به شرح زیر داشته است:

پایتخت‌های پیشین مصر ویرایش

 • منف: (۳۱۰۰ پ.م - ۲۱۸۰ پ.م) نخستین پایتخت مصر
 • اهناسیا: (۲۱۸۰ پ.م - ۲۰۶۰ پ.م)
 • تبس، تیب یا طیبه:(۲۰۶۰ پ.م - ۱۷۸۵ پ.م) بار اول پایتختی
 • اواریس:(۱۷۸۵ پ.م - ۱۵۸۰ پ.م)
 • تبس: (۱۵۸۰ پ.م - ۱۰۸۵ پ.م) بار دوم پایتختی
 • تنیس:(۱۰۸۵ پ.م - ۹۴۵ پ.م)
 • نبته: (۹۴۵ پ.م - ۶۳۳ پ.م)
 • صالحجر:(۶۳۳ پ.م - ۳۳۲ پ.م)
 • اسکندریه:(۳۳۲ پ.م - ۶۴۱ بعد از میلاد)
 • فُسطاط: (۶۴۱ ب.م - ۷۵۰ ب.م) بار اول پایتختی
 • عسکر: (۷۵۰ - ۸۶۸ ب.م)
 • قطائع: (۸۶۸ - ۹۰۵ ب.م)
 • فسطاط (۹۰۵ - ۹۶۹ ب.م) بار دوم پایتختی
 • قاهره: (۹۶۹ ب.م - تا امروز) پایتخت کنونی

منابع ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی.