پایروند

مافی

پایروند (مافی) یکی از طایفه‌های لک ساکن لرستان است.[۱] این طایفه ساکن دهستان رومشکان از توابع شهرستان رومشکان است.[۱]

پایروند
کل جمعیت

نامشخص

نواحی با بیشترین جمعیت
 ایران: ساکن در استان لرستان
زبان‌های رایج
زبان لکی
ادیان و مذاهب
شیعه

پانویس

منابع

  • امان‌الهی بهاروند، سکندر (۱۳۹۳). قوم لر. تهران: نشر آگه. شابک ۹۶۴-۳۲۹-۱۳۵-۹.