پایگاه هوایی کادنا

پایگاه هوایی کادنا در اوکیناوا محلی در ژاپن است که سربازان آمریکایی در آن مستقر می‌باشند و گهگاه وجود چنین پایگاه و حضور نظامیان بیگانه در ژاپن مورد مماشات سیاسی و مردمی ژآپنی‌ها با امریکا قرارگرفته زیرا ژاپنی‌ها از حضور سربازان بیگانه در کشورشان ناخرسند می‌باشند.

پایگاه هوایی کادنا
Kadena Air Base
خلاصه
گردانندهUSAF
ارتفاع از سطح دریا۱۴۳ فوت / ۴۴ متر
وبگاه
باندهای فرود
جهت درازا سطح
متر فوت
05R/23L ۳,۶۸۸ ۱۲٬۱۰۰ بتن آسفالتی
05L/23R ۳,۶۸۸ ۱۲٬۱۰۰ Asphalt concrete
Source: Japanese AIP at AIS Japan[۱]

منابعویرایش