پتانسیل بزرگ (به انگلیسی: Grand potential) کمیتی است که در مکانیک آماری به خصوص در فرایندهای برگشت‌ناپذیر در سامانه باز مورد استفاده است.

پتانسیل بزرگ به صورت زیر تعریف می‌گردد:

که در آن U انرژی درونی, T دما , S آنتروپی , μ پتانسیل شیمیایی , N تعداد ذرات سامانه است.

منابعویرایش