پترا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پترا می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد