پدران آدم

داستان کوتاهی از صادق هدایت

پدران آدم نام داستان کوتاهی از صادق هدایت است که در مجموعه داستان کوتاه سایه‌روشن به چاپ رسیده‌ است. در این داستان، نویسنده با دستمایه قرار دادن موضوع تکامل انسان و تبدیل جامعه میمون‌ها به انسان در زمان‌های گذشته، ماجرای عشق دو میمون - انسان را پیش روی خواننده قرار می‌دهد.

منابع

  • سایه روشن - صادق هدایت - انتشارات روزگار - چاپ اول - بهار ۱۳۷۷