پدولوژی (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پدولوژی در دو معنی کاربرد دارد:

در زبان‌های فارسی و فرانسوی بیشتر مفهوم خاک‌شناسی و در زبان انگلیسی بیشتر کودک‌شناسی مدنظر است.