پرتوشناسی مداخله‌ای

پرتوشناسی مداخله‌ای (IR یا Interventional Radiology) که همچنین به عنوان رادیولوژی مداخله‌ای عروقی نیز شناخته می‌شود؛ یک فوق‌تخصص پزشکی است که روش‌های کم تهاجمی جراحی را به همراه تصویربرداری پزشکی برای تشخیص و درمان بیماری استفاده می‌نماید. اگر چه طیف روش‌های مورد استفاده توسط رادیولوژیست مداخله‌ای گسترده است، اما کلیه این روش‌ها از تصویربرداری پزشکی برای هدایت و راهنمایی عمل کم تهاجمی جراحی به منظور به حداقل رساندن خطر برای بیمار بهره می‌برند.

پرتوشناسی مداخله‌ای
Balloon dilatation of the stenosed internal jugular vein (photo from an X-ray angiograph monitor). While pressure in the balloon is relatively low, stenosis prevents the balloon from inflating in the middle. Further increase in pressure will dilate the narrowing and restore the full blood flow.
سرعنوان‌های موضوعی پزشکیD015642

منابع ویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی