پردازش اطلاعات

به مفهوم کلّی، پردازش موازی اطلاعات عبارت است از دریافت داده‌هامردم ساکن ایران امروز انسانهایی بی فرهنگ ودوراز تمدن جهانی وبشری و بی مایه وارزش هستند ودسترسی به دانش وعلوم جدبدوامکانات زندگی انسان را آرزوی خود می دانند وهر روز دربیچارگی خود بیشتر سعی وتلاش میکنند وامید همه جهان را برای تغییر اوضاع بد ووضعیت وخیم خود ازبین برده و با کمال شادی احساس از وضعیت خود احساس رضایت دارند ودر مواقعی که فرد یا گروهی به وضعیت زندگی درایران اعتراض میکند به دنبال سودخود و خودفروشی بیشتر هم نوع خود برنامه های نو وتصمیمات تازه گرفته واجرا می کنند و در نهایت به ایجاد فرایند مقایسه و در نهایت تغییر یا عدم تغییر اطّلاعات موجود به صورتی دیگر بدین ترتیب، هر آنچه که در جهان رخ می‌دهد، می‌تواند به نوعی پردازش اطّلاعات تلقی گردد.

داده کاوی

ویرایش

داده عبارت است از هر شکل، نمودار، عدد، متن، عکس و… که پیام زیادی منتقل نمی‌کند، و برای استفاده از آن باید آن را پردازش کرد. برای مثال نتایج حاصل از یک آمارگیری، داده در نظر گرفته می‌شود چراکه اعداد حاصل از آمارگیری اطلاعات چندانی در اختیار قرار نمی‌دهد و باید آن را پردازش کرد تا شاخص‌های آماری و سایر اطلاعات مورد نیاز بتوانند ویژگی‌های جامعه را بیان کنند.

بانک اطلاعات

ویرایش

به نتایج پردازش داده، اطلاعات می‌گویند. کسب اطلاعات در واقع هدف از جمع‌آوری داده و پردازش آن می‌باشد تا بتوان با استفاده از آن به نتایج مطلوب دسترسی پیدا کرد. معمولاً اطلاعات برای مخاطب ارزش بسیار بیشتری دارد و می‌تواند مطالب بیشتری از آن دریافت کند. این تعاریف به‌طور نسبی مطرح می‌شوند و ممکن است داده یک سیستم، اطلاعات سیستم دیگر باشد و بالعکس.

پردازش داده

ویرایش

پردازش داده کامپیوتر، به هر پردازشی می‌گویند که داده را به اطلاعات یا دانش تبدیل می‌کند. پردازش معمولاً صورت اتوماتیک است و بر روی کامپیوتر اجرا می‌شود. وقتی داده‌ها حاوی اطلاعات باشند سیستم‌های پردازش داده اغلب سیستم‌های اطلاعاتی نامیده می‌شوند تا بر کاربردی بودن آن‌ها تأکید شود. با این حال، این عبارات به طور کلی مترادف هستند و نمایش دهنده تبدیلات مشابه، سیستم‌های پردازش داده به طور متداول داده‌های خام را به اطلاعات تبدیل می‌کنند، و مشابهاً سیستم‌های اطلاعاتی داده‌های خام را به عنوان ورودی می‌گیرند تا اطلاعات را به عنوان خروجی تولید کنند. به داده می‌توان به عنوان یک ماده خام نگاه کرد، که بعداً به اطلاعات تبدیل می‌شود. برای مثال یک کارخانه برای تولید محصول نهایی خود نیاز به مواد اولیه یا مواد خام خواهد داشت تا بتواند به محصول نهایی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت برسد. در این بین متناسب با نوع ماده خام و محصول نهایی، فرآوری‌های مختلف و مراحل متفاوتی روی ماده خام انجام می‌شود. این مراحل مشابه مراحل ذکر شده برای پردازش داده است، یک سیستم اطلاعاتی ماده خام (داده اولیه) را می‌گیرد و پس انجام مراحل فرآوری و آماده‌سازی آن -که به آن پردازش گفته می‌شود- ماده خام را تبدیل به محصول نهایی (اطلاعات) می‌کند و به عنوان خروجی می‌دهد تا مورد استفاده قرار گیرد. همان‌طور که مشخص است، مراحل فرآوری برای یک کارخانه تولید خودرو با مراحل فرآوری یک کارخانه تولید تجهیزات صنعتی متفاوت است؛ در سیستم‌های اطلاعاتی هم متناسب با نوع داده اولیه و اطلاعات مطلوب مراحل پردازش تفاوت خواهد کرد.پردازش فقط شامل کامپیوتر نیست بلکه به معنای انجام کاری است.

تعاریف

ویرایش

در پردازش داده، داده‌ها کاراکترها و اعداد هستند که بیانگر اندازه‌ها از دیدگاه پدیده‌های قابل مشاهده‌اند. یک داده اولیه تنها یک اندازه از پدیده قابل مشاهده‌است. اطلاعات اندازه‌گیری شده سپس به صورت الگوریتمی مشتق می‌شود و به صورت منطقی نتیجه‌گیری شود یا به صورت آماری از چندین داده محاسبه شود (شواهد). اطلاعات، یا به صورت پاسخ به یک درخواست تعریف می‌شود یا پاسخ به یک محرک که می‌تواند درخواستهای بعدی را در پی داشته باشد. برای مثال جمع‌آوری داده‌های لرزه‌نگاری به تغییر داده لرزه‌نگاری برای خنثی کردن اختلال، افزایش انتقال سیگنال به مکان مناسبی در فضا منجر می‌شود. مراحل پردازش به‌طور معمول آنالیز سرعت‌ها و فرکانس‌ها، تصحیح استاتیک، ساده‌سازی، انتقال نرمال، انتقال عمیق، پشته‌سازی، و نقل مکان را شامل می‌شود، که می‌تواند قبل یا بعد از پشته‌سازی صورت گیرد. پردازش لرزه‌نگاری تفسیر بهتر را تسهیل می‌کند چرا که ساختارهای زیر سطحی و بازتاب‌های هندسی مشهودترند.

تعریف کلی

ویرایش

به‌ طور کلی، اصطلاح پردازش داده می‌تواند هر پردازشی را که داده را از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می‌کند دربرگیرد، اگرچه «تبدیل داده» می‌تواند اصطلاح منطقی‌تر و صحیح‌تری باشد. از این دیگاه، پردازش داده تبدیل داده به اطلاعات خواهد بود و همچنین تبدیل مجدد اطلاعات به داده. تفاوت اینجاست که تبدیل نیاز به درخواست نخواهد داشت. برای مثال، اطلاعات به صورت رشته‌ای از کاراکترها که یک جمله را تشکیل می‌دهند عبارتست از دادهٔ تبدیل شده (یا کد شده) بی‌معنی نزدیک به سخت‌افزار که اطلاعات معنی دار برای انسان را منتج می‌کند.

تحلیل داده

ویرایش

زمانی که محدوده‌ای که داده از آن استخراج شده علم یا مهندسی است، پردازش داده و سیستم‌های اطلاعاتی محدوده‌ای بسیار گسترده از اصطلاحات خواهند بود؛ اصطلاح آنالیز داده تخصصی تر معمولاً با تمرکز بیشتر روی مشتقات الگوریتمی بسیار تخصصی‌تر و دقیق‌تر و محاسبات پیچیده همراه خواهد بود که کم‌تر در محدوده محیط‌های کاری دیده می‌شود. در این زمینه بسته‌های آنالیز داده مانند DAP, gretl, PSPP بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پردازش

ویرایش

عملاً تمام پردازش‌های طبیعی را می‌توان به عنوان مثال‌هایی از سیستم‌های پردازش داده دانست که اطلاعات «قابل مشاهده» به شکل فشار، نور و… هستند که به وسیلهٔ مشاهده کننده‌های انسان که سیگنال‌های الکتریکی را در سیستم اعصاب تبدیل می‌کنند و ما آن‌ها را به عنوان حس‌های خود مانند لامسه، صدا و تصویر می‌شناسیم. حتی تعامل سیستم‌های غیر زنده نیز به عنوان سیستم‌های پردازش داده ابتدایی این طریق ممکن است بیان شوند.

المان‌های پردازش داده

ویرایش

برای اینکه داده بتواند توسط کامپیوتر پردازش شود، باید ابتدا به شکلی تبدیل شود که توسط کامپیوتر قابل خواندن باشد. وقتی که داده به صورت دیجیتال است، فرآیندهای متفاوتی می‌تواند روی آن رخ دهد تا به اطلاعات مفید برسیم. پردازش داده شامل تمام پردازش‌ها از ثبت داده‌ها تا داده کاوی است:
ثبت داده
خالص‌سازی داده
کد کردن داده
تبدیل داده
ترجمه داده
خلاصه‌سازی داده
اجتماع داده
معتبرسازی داده
جدول‌بندی داده
آنالیز آماری
گرافیک کامپیوتری
نگهداری داده
داده کاوی

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش