پرسای چنگک‌دار

پَرسای چنگک‌دار (Cirrus uncinus) گونه‌ای است از ابر پرسا که اغلب به شکل ویرگول و در رأس به صورت چنگک یا طره مو است.

پرسای چنگک‌دار
Cirrus uncinus cloud
Cirrus uncinus cloud
مخففCi unc
دستهCirrus (curl of hair)
گونهuncinus (hooked)
ارتفاعAbove 7000 متر
(Above 23,000 فوت)
دسته‌بندیدسته آ (سطح بالا)
ظاهرcurly, hooked
باران‌زا بودنNo, but may indicate precipitation approach.

منابعویرایش

  • واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان)
  • Ackerman, Steven A. and John A. Knox, Meteorology: Understanding the Atmosphere. Brooks Cole, 2003.