پرستوهای دریایی کاکلی

سرده‌ای از مرغ نوروزی

پرستوهای دریایی کاکلی (نام علمی: Thalasseus) سرده‌ای متشکل شش پرنده دریازی در تیره کاکائیان است. اعضای این سرده در سراسر جهان پراکنده‌اند و در مناطق ساحلی و جزیره‌ها زندگی و تولید مثل می‌کنند.

شش عضو این سرده عبارتند از:

منابعویرایش