باز کردن منو اصلی

پروتکل

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پروتکل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند:

علوم رایانه و ارتباطات
جانورشناسی