باز کردن منو اصلی

پروندهٔ نوشتاری یا فایل متنی یک گونه پروندهٔ رایانه‌ای است که به صورت سطرهایی در یک متن الکترونیک سازماندهی شده است. در سیستم پرونده‌های رایانه‌ای که می‌توان در تعریف گونه‌ای آن را به دو گونه بخش (تقسیم) کرد:

این‌گونه تقسیم‌بندی دوگانه، در محاسبات به‌طور همگانی پذیرفته شده‌است و به کار برده می‌شود، اگر چه گمراه کننده‌است و ممکن است به تفاسیر مختلفی بینجامد.

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی