پرچم ایندیاناپولیس

پرچم ایندیاناپولیس در ۲۰ مه ۱۹۶۳ پذیرفته شد.

پرچم ایندیاناپولیس
تناسبUnknown
پذیرفته‌شده۲۰ مه ۱۹۶۳

منابع

ویرایش