باز کردن منو اصلی
پرچم ترکمنستان

پرچم ترکمنستان (به ترکمنی: Türkmenistanyň baýdagy) پرچم اخیر کشور ترکمنستان است که با اندکی تغییر نسبت به پرچم پیشین از ۲۴ ژانویه ۲۰۰۱ بعنوان پرچم رسمی این کشور برگزیده شد.این پرچم تحت اساطیر قومی ترکمنی طراحی شده است.این پرچم دارای زمینه سبز با نشان هلال و ستاره است.

منابعویرایش