پرچم دزدان دریایی

دزدان دریایی اروپایی و آمریکایی در قدیم از پرچمی استفاده می‌کردند که پرچم دزدان دریایی یا پرچم کشتی دزدان نام دارد.

پرچم دزدان دریایی

این پرچم را امروزه بیشتر به صورت یک جمجمه بر بالای استخوان‌های ضربدری بر روی یک زمینه سیاه ترسیم می‌کنند ولی در قدیم پرچم دزدان دریایی انواع و گونه‌های متفاوت زیادی داشت.

جک چلواری و توماس تو در پرچم‌های خود به‌جای استخوان، شمشیر ترسیم می‌کردند.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

Kapers en piraten - Ronald Prud'homme van Reine, Januareeks, HD Uitgevers, Hilversum, blz. 29, ISBN 90-75922-01-9.