باز کردن منو اصلی

طرح کنونی پرچم زیمبابوه در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۸۰ به تصویب رسید. این پرچم که دارای نسبت ۱ به ۲ است از ۷ نوار افقی با رنگ‌های پان-آفریقایی سبز، زرد، قرمز و سیاه به‌اضافهٔ مثلثی سفیدرنگ شامل ستارهٔ ۵پر سرخ‌رنگ با پرندهٔ زیمبابوه بر روی آن درست شده‌است. معانی رسمی هر یک از رنگ‌ها و بخش‌های پرچم به شرح زیر است:

  • سبز: مناطق روستایی و کشاورزی زیمبابوه
  • زرد: ثروت معادن کشور
  • قرمز: خونی که در طی درگیری‌های آزادی‌خواهانه ریخته شد
  • سیاه: قومیت و میراث فرهنگی بومیان آفریقایی زیمبابوه
  • مثلث سفید: صلح
  • پرندهٔ زیمبابوه: نماد ملی زیمبابوه برگرفته از تندیسک پرنده‌ای که در ویرانه‌های زیمبابوهٔ بزرگ یافت شد و نشانهٔ تاریخ کشور است
  • ستارهٔ سرخ: امید و آرزوهای ملت برای آینده (و باورهای سوسیالیستی حزب ZANU)
Zimbabwe
Flag of Zimbabwe.svg
کاربردپرچم زمینی کشوری، پرچم دریایی شهروندی IFIS Normal.svg
تناسب۱:۲
پذیرفته‌شده۱۸ آوریل ۱۹۸۰
طرحهفت نوار افقی همراه با مثلثی سفید شامل یک ستارهٔ پنج‌پر سرخ‌رنگ که پرندهٔ زیمبابوه بر روی آن قرار گرفته‌است

پرچم‌های پیشینویرایش

منابعویرایش