پرچم سن-پیر و میکلون

پرچم سن-پیر و میکلون در ۱۵ فوریه ۱۷۹۴ پذیرفته شد.

پرچم سن-پیر و میکلون
کاربردپرچم زمینی ملی، پرچم دریایی شهروندی و کشوری
تناسب۲:۳
پذیرفته‌شده۱۵ فوریه ۱۷۹۴
گونه دیگر از پرچم سن-پیر و میکلون
کاربردnoflag

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش