پرچم لانکاشر در ۳ فوریه ۲۰۰۸ پذیرفته شد.

پرچم لانکاشر
تناسب۳:۵
پذیرفته‌شده۳ فوریه ۲۰۰۸

منابع ویرایش