پرچم کشورهای مستقل همسود

پرچم کشورهای مستقل همسود در ۱۹ ژانویه ۱۹۹۶ پذیرفته شد.

پرچم کشورهای مستقل همسود
Flag of the CIS.svg
تناسب۱:۲
پذیرفته‌شده۱۹ ژانویه ۱۹۹۶

منابعویرایش