پرچم کلگری

پرچم کلگری در ۳ فوریه ۱۹۸۳ پذیرفته شد.

پرچم کلگری
پذیرفته‌شده۳ فوریه ۱۹۸۳

منابعویرایش