باز کردن منو اصلی

پریوش سرخوش بانوی سیاستمدار اهل ایران و نماینده مجلس شورای ملی ایران بود

پریوش سرخوش
نماینده دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی
مشغول به کار
۱۳۵۰ – ۱۳۵۴
مدیر کل خدمات اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی ایران
حوزه انتخاباتی تهران
اطلاعات شخصی
زاده ۱۳۰۴ خورشیدی
،
ملیت  ایران
حزب سیاسی حزب ایران نوین
شغل سیاستمدار
مذهب اسلام

نام پدرش علی بود. وی دارای مدرک دکترا بود.

وی مدیر کل خدمات اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی ایران بود. بانو سرخوش نماینده مجلس شورای ملی ایران در دوره بیست و سوم (از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ خ.) از حوزه انتخابی تهران بود.

وی از سال ۱۳۴۶ خ. عضو حزب ایران نوین بود و در این حزب مسئول کمیته آموزش و از اعضای هیئت رئیسه سازمان بانوان حزب بود.

منبعویرایش