باز کردن منو اصلی

پریوش سرخوش بانوی سیاستمدار اهل ایران و نماینده مجلس شورای ملی ایران بود

پریوش سرخوش
نماینده دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی
مشغول به کار
۱۳۵۰ – ۱۳۵۴
مدیر کل خدمات اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی ایران
حوزه انتخاباتیتهران
اطلاعات شخصی
زاده۱۳۰۴ خورشیدی
،
ملیت ایران
حزب سیاسیحزب ایران نوین
شغلسیاستمدار
مذهباسلام

نام پدرش علی بود. وی دارای مدرک دکترا بود.

وی مدیر کل خدمات اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی ایران بود. بانو سرخوش نماینده مجلس شورای ملی ایران در دوره بیست و سوم (از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ خ.) از حوزه انتخابی تهران بود.

وی از سال ۱۳۴۶ خ. عضو حزب ایران نوین بود و در این حزب مسئول کمیته آموزش و از اعضای هیئت رئیسه سازمان بانوان حزب بود.

منبعویرایش