پلاک وسایل نقلیه روسیه

پلاک ماشین در کشور روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تغییر کرد. پلاک ماشین تا ۱۹۸۲ در شوروی سابق با حروف سفید روی زمینه سیاه نوشته می‌شد. پلاکها ترکیبی از چهار قسمت بود و دسته بندی شده با دو و سه حرف سیریلیک بود. در حال حاضر این حروف، حروف سیریلیک شبیه به حروف لاتین یعنی А, В, С, У, Е, Н, Х, Р, О, Т, М, К می باشد بعلاوه Д که شکل دست نویس آن D است. حروف کوچکتر از اعداد مجاور نوشته شدند.

پلاک روسیه در سال ۲۰۰۷ -177 ثبت در مسکو.
پلاک خودرو روسیه در سال ۲۰۰۷ -51ثبت در اوبلاست مورمانک.

منابع

ویرایش

ویکی‌انگلیسی