پله (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پله سازه‌ای است برای ارتباط دادن دو سطح غیر هم‌سطح در ساختمان یا فضاهای دیگر.

پله همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: