پلی‌ایزوپرن نامی جمعی برای پلیمرهایی است که با پلیمریزاسیون ایزوپرن تولید می‌شوند. در اصل، چهار ایزومر مختلف می‌توانند تشکیل شوند. سیس-۱،۴-پلی‌ایزوپرن، که به آن لاستیک ایزوپرن نیز گفته می‌شود ، ماده اصلی لاستیک طبیعی است. ترانس-۱،۴-پلی‌ایزوپرن یکی از مواد اصلی گوتاپرکا است. تولید سالانه پلی‌ایزوپرن در سراسر جهان ۱۳۰۰۰ کیلوتن در سال ۲۰۰۷ بود.[۱]

پلی‌ایزوپرن

کاربرد ویرایش

گوتا پرکای طبیعی و ترانس ۱،۴-پلی‌ایزوپرن سنتز شده برای توپ‌های گلف استفاده می‌شود. لاستیک طبیعی و سیس-۱،۴-پلی‌ایزوپرن سنتزی برای الاستومر استفاده می‌شود.

کاندوم‌های پلی‌ایزوپرنی جایگزینی برای کاندوم‌های سنتی لاتکس هستند.

منابع ویرایش

  1. Sebastian Koltzenburg, Michael Maskos, Oskar Nuyken, Polymere: Synthese, Eigenschaften und Anwendungen, Springer, Berlin, 2012, S. 424.