پنجره (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پنجره می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر باشد: