پنیاس د سان پدرو

پنیاس د سان پدرو دهستانی در استان آلباستهٔ اسپانیا است.

در این دهستان ۱۲۲۲ نفر زندگی می‌کنند. مساحت این دهستان ۱۵۸٫۷۸ کیلومتر مربع است.

جستارهای وابسته

منابع