پوسته هسته

(تغییرمسیر از پوستهٔ هسته)

پوستهٔ هسته (به انگلیسی: Endocarp) داخل میوه است. در حالی که Exocarp پوستهٔ خارجی یا قشر اطراف میوه است.

منابع