پوشاک رسمی

پوشش رسمی به‌گونه لباس پوشیدن مناسب برای رویدادهای اجتماعی رسمی، مانند عروسی، مهمانی رسمی، مراسم شام، رقابت‌ها، رقص و دیگر است. پوشش رسمی ممکن است در برخی کشورها به‌خاطر دین یا سیاست تفاوت زیادی با دیگر جاهای دنیا داشته‌باشد و همه‌جا یکسان نیست.

گروهی از مردم با لباس‌های رسمی

نگارخانهویرایش

پانویسویرایش