باز کردن منو اصلی

پوشهٔ پرونده گونه‌ای پوشه‌است که کاغذهای رهاشده را برای نظم (آهنگ) و نگهداری کنار هم می‌گذارد. پوشه‌ها بیش تر از برگهٔ کاغذ سختی ساخته شده‌اند که از میانه تا شده‌است و برگه‌های سند را در آن می‌گذارند.

مقالات مرتبطویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "File folder," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File_folder&oldid=193985033 (accessed February 26, 2008).