پولا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پولا شهری در ایستریا کشور کرواسی است.

پولا همچنین می‌تواند به موضوعات زیر اشاره داشته باشد:

مکانویرایش