پلی‌نزیایی‌ها

(تغییرمسیر از پولینزیایی‌ها)

اقوام پُلی‌نِزیایی‌ مجموعه‌ای از گروه‌های قومیتی هستند که به خانوادهٔ زبان‌های پلی‌نزیایی‌ صحبت می‌کنند و در پُلی‌نِزی، مجموعه‌ای از جزایر واقع در اقیانوس آرام، بودوباش دارند.

اهالی ساموآ
کودکان اهل تاهیتی

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش