پونتیاک (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پونتیاک یا پنتیاک می‌توان به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شهرهایی در آمریکا