باز کردن منو اصلی

پژوهشکده آمار به‌منظور پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای پژوهشی در زمینهٔ آمار و اطلاعات در نظام آماری کشور، بر اساس مجوز شمارهٔ ۱۷۴۵/۲۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۸ شورای گسترش آموزش عالی، تأسیس شده است. این پژوهشکده، وابسته به مرکز آمار ایران بوده و زهرا رضایی قهرودی رئیس پژوهشکده از سال ۱۳۹۳ تاکنون است.[۲]

پژوهشکده آمار
Iranian Statistical Research and Training Center
تأسیس ۱۳۷۸ خورشیدی
نوع دولتی
بنیانگذار مرکز آمار ایران
رئیس محمد صادق علی‌پور
معاون پژوهشی ایوب فرامرزی
هیئت علمی ۳۴ [۱]
مکان خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، تهران، ایران پرچم ایران
وابسته به سازمان برنامه و بودجه
وب‌گاه www.srtc.ac.ir

اهدافویرایش

۱- ارتقای کیفیت فرایند تولید و توزیع آمار و اطلاعات در نظام آماری کشور؛
۲- دست‌یابی به بهترین و مناسب‌ترین فنون و روش‌های تولید و توزیع آمار و مسائل مربوط به آن، شناخت مشکلات و ارائهٔ طریق برای رفع آنها؛
۳- ارتقای توانمندی‌های پژوهشی کشور در زمینهٔ مسائل مربوط به آمار؛
۴- همکاری پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور، به‌منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی.

وظایفویرایش

۱- مطالعه و تعیین اولویت‌های پژوهشی در زمینهٔ آمار؛
۲- اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های مربوط به روش‌های تولید آمار، تجزیه و تحلیل آمار، پردازش و استخراج اطلاعات، و اطلاع‌رسانی آماری؛
۳- ایجاد زمینهٔ مناسب برای همکاری با وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، در جهت ایجاد امکانات پژوهشی؛
۴- برقراری ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
۵- برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
۶- انتشار کتاب و نشریه در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکده، طبق ضوابط و مقررات مربوط؛ ۷- ارائهٔ جدیدترین اطلاعات آماری مورد نیاز پژوهشگران.

ارکانویرایش

آ) هیئت امنا،
ب) رئیس،
پ) شورای پژوهشی.

هیئت امناویرایش

۱- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رئیس هیئت امنا)؛
۲- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نمایندهٔ وی؛
۳- رئیس مرکز آمار ایران؛
۴- سه تا پنج تن از شخصیت‌های علمی - فرهنگی که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت پژوهشکده داشته باشند؛
۵- رئیس پژوهشکده (دبیر هیئت امنا).

وظایف و اختیارات هیئت امناویرایش

۱- تدوین و تصویب آئین‌نامهٔ داخلی هیئت امنا؛
۲- تصویب سازمان اداری پژوهشکده بر اساس ضوابط و مقررات مربوط؛
۳- بررسی و تصویب بودجهٔ پژوهشکده، که از طرف رئیس پژوهشکده پیشنهاد می‌شود؛
۴- تصویب حساب‌ها و ترازنامهٔ سالانهٔ پژوهشکده؛
۵- تصویب نحوهٔ وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
۶- تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای پژوهشکده؛
۷- پیشنهاد آیین‌نامهٔ مالی و معاملاتی پژوهشکده، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جهت تصویب؛
۸- تعیین خط مشی علمی و حدود فعالیت‌های پژوهشکده، و ارائهٔ آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب نهایی؛
۹- بررسی گزارش عملکرد سالانهٔ پژوهشکده، که از طرف رئیس مرکز ارائه می‌شود.

نشریاتویرایش

پانویسویرایش

  1. «گزارش سالانه پژوهشکده آمار ۱۳۹۳»، وب‌گاه رسمی پژوهشکده آمار.
  2. «هیئت امنا - اعضا»، وب‌گاه رسمی پژوهشکده آمار.

وب‌گاهویرایش