پیانوی دستکاری‌شده

پیانو دستکاری‌شده پیانویی است که صدایش با قرار دادن اشیائی در داخل آن (معمولاً بین یا روی سیم‌ها) دگرگون شده‌است. این دگرگونی صدا با توجه به نیاز آهنگساز یا نوازنده می‌تواند متفاوت باشد و شیئ‌های گوناگونی مانند گیره، چنگال، پارچه و ... برای این منظور استفاده می‌شود.

نمونه‌ای از پیانو دستکاری شده با قرار دادن کارد و چنگال در بین سیم‌ها

دستکاری کردن تنها محدود به پیانو نمی‌شود و در سازهایی مانند گیتار و چنگ نیز انجام می‌شود.

آثارویرایش

چند اثر که در آن‌ها از پیانو دستکاری‌شده استفاده شده است:

منابعویرایش