پیتزیکاتو (به ایتالیایی: pizzicato) یا سُرِش زخمه‌ای (به انگلیسی: pizzicato slide) در موسیقی، نوعی اجرای زخمه‌ای که در آن هم‌زمان با زخمهٔ دست راست، دست چپ با حرکت بر دستهٔ ساز به بالا و پایین سُرانیده می‌شود.

باس در جاز. حرکت بر خطوط باس سنتاً با سُرشِ زخمه‌ای همراه است.

این فن موسیقی، بسته به ساز، تفاوت‌هایی می‌کند. در سازهای زهیِ کمانی، سُرشِ زخمه‌ای با انگشت انجام می‌شود و در پیانو گهگاه این کار با دستکاریِ سیم‌های پشت پیانو صورت می‌گیرد.

نواختن زیاد به این روش باعث پینه بستن انگشتان می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش