پیر (ابهام‌زدایی)

نام کوچک فرانسوی برای مردان، معادل پیتر در زبان انگلیسی و پترُس در زبان یونانی

پیر کسی‌ست که دچار کهنسالی شده است.

پیر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش

مکان‌هاویرایش