پیسمیس ۲۴–۱

(تغییرمسیر از پیسمیس ۲۴-۱)

پیسمیس ۲۴-۱ یا اچ دی ای ۳۱۹۷۱۸ بخشی از یک خوشه ستاره‌ای باز در سحابی ان جی سی ۶۳۵۷ است. این ستاره یکی از پرجرم‌ترین ستارگان شناخته شده است.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش