پیشوا

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پیشوا می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:

پیشوا"پیشه‌وا"خودمختاری کردستانلقب قاضی محمد رهبر جمهوری مهاباد

جای‌هاویرایش