پیمان‌نامه الجزایر

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

معاهده الجزایر می‌تواند اشاره‌ای به یکی از موارد زیر باشد: