پیمان پنج‌جانبه

اتحاد پنج‌جانبه در کنگره آکس لا شاپل در سال ۱۸۱۸ و زمانی که فرانسه به اتحاد چهارجانبه ایجاد شده توسط روسیه، اتریش، پروس و بریتانیا پیوست ایجاد شد.

Quintuple Alliance (1818)
تاریخ امضاپاییز ۱۸۱۸
مکان امضاآکس لا شاپل
گروه‌ها پادشاهی متحد
 اتریش
 پروس
 روسیه
 فرانسه

نوشتارهای مرتبطویرایش