پیمان پنج‌جانبه

اتحاد پنج‌جانبه در کنگره آکس لا شاپل در سال ۱۸۱۸ و زمانی که فرانسه به اتحاد چهارجانبه ایجاد شده توسط روسیه، اتریش، پروس و بریتانیا پیوست ایجاد شد.

Quintuple Alliance (1818)
امضا شدهپاییز ۱۸۱۸
مکانآکس لا شاپل
گروه‌ها United Kingdom
 Austria
 پروس
 روسیه
 فرانسه

نوشتارهای مرتبطویرایش