پیوند دلتا δ bonds گونه‌ای پیوند کووالانسی است که در آن چهار لوب یک اوربیتال با چهار لوب اوربیتالی دیگر همپوشانی می‌کنند. این پیوند را ازینرودلتا می‌نامند که از اوربیتال‌های d شکل می‌گیرد.

شکل‌گیری پیوند دلتا از همپوشانی دو اوربیتال
مدل‌سازی پیوند دلتا در Mo2

این پیوند معمولاً در گونه‌های شیمی آلی فلزی (ترکیبی که دست‌کم یک پیوند کربن-فلز دارد) دیده می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش